De erkenning handicap werd geweigerd. Wat kan ik doen?

Je kan onder bepaalde voorwaarden je dossier laten heropenen. Dit betekent dat men zal nagaan of er een nieuwe beslissing kan genomen worden. Je moet de heropening aanvragen binnen de 3 maanden na de administratieve beslissing.

Als een heropening van je dossier geweigerd wordt, heb je enkel nog de mogelijkheid om deze beslissing aan te vechten voor de arbeidsrechtbank.

Je kan gratis juridisch advies krijgen in het kader van de juridische eertelijnsbijstand. Let wel, zij behandelen jouw zaak niet.

Je kan u ook informeren bij gebruikersverenigingen zoals KVG en Dito.