Hoe kan ik mijn kind beschermen als ik er niet meer ben? Wie kan me advies geven over erfrecht?

Heel wat ouders hebben vragen over erfrecht en hoe ze best hun testament opmaken als ze een kind met een handicap hebben. Vragen zoals:

  • Zal mijn kind zijn tegemoetkoming of leefloon behouden als het erft?
  • Als mijn kind ons huis erft, heeft dit invloed op zijn tegemoetkoming of leefloon?
  • Wat als mijn kind erft en door zijn handicap niet in staat is om zelf geld en goederen te beheren?
  • Kan mijn kind met een handicap zelf een testament opmaken?
  • Heeft mijn kind recht op verminderde successietarieven als het erft?
  • Hoe kan je vermijden dat de tegemoetkoming van een kind met een handicap vermindert na het overlijden van de ouders?
  • Wat als mijn kinderen onroerend goed erven en één van mijn kinderen onder gerechtelijke bescherming staat? Kunnen de kinderen het onroerend goed bijvoorbeeld verkopen?

Deze vragen zijn allen complex en enkel een jurist of notaris kunnen je informeren en adviseren. Het is immers belangrijk om goed na te denken hoe je jouw nalatenschap wilt verdelen na je overlijden.

Lees meer: Waar kan ik terecht voor (gratis) juridisch advies?