Wat zijn de signalen van een crisis? Wat kan je doen om deze signalen tijdig te herkennen?

Een crisis komt doorgaans niet plots opzetten. De eerste tekenen zijn vaak een aantal dagen of weken al zichtbaar. Deze tekenen kunnen als waarschuwingssignaal opgevat worden. De signalen zijn voor ieder verschillend. Preventie is in de eerste plaats de persoon leren om signalen te herkennen die een voorbode van een crisis kunnen zijn. Je kan als volgt te werk gaan:

 • Signalen van een crisis herkennen:

Als je eerder crisismomenten hebt meegemaakt, ga je na wat voor jou mogelijke signalen zijn die een crisis aankondigen zodat je tijdig de nodige ondersteuning kan inschakelen. Dit is geen gemakkelijke opgave. Vraag hiervoor de hulp aan je begeleider (psycholoog, psychiater, auticoach, …) en/of personen uit je netwerk (partner, familie, goede vriend, …). Maak samen met een vertrouwenspersoon of een beroepskracht een lijst met waarschuwingssignalen en geef deze aan personen uit je persoonlijke netwerk. Je kan hiervoor het hulpmiddel ‘Crisis: signalen herkennen’ gebruiken.

 • Maak een onderscheid tussen 3 fasen:
  • Groene fase: je voelt je goed, evenwichtig, rustig, …
  • Oranje fase: beginnende signalen dat het minder goed met je gaat. Bijvoorbeeld je bent onrustig, humeurig, vlugger geïrriteerd, je slaapt minder goed, verminderde eetlust, je piekert veel, … Dit zijn de signalen die de voorbode kunnen zijn van een crisis en geven aan dat het tijd is om acties te ondernemen om een crisis te voorkomen.
  • Rode fase: de crisisfase.
 • Beschrijf voor iedere fase in enkele woorden het volgende:
  • Je gevoel
  • De signalen: wat jezelf opmerkt en wat anderen kunnen observeren.
  • Mogelijke acties: wat kan je zelf doen en wat kunnen anderen (beroepskrachten en persoonlijk netwerk) voor jou doen.

Je kan een voorbeeld consulteren door op de volgende link te klikken: Signalen crisis en mogelijk acties: voorbeeld

Ontdek eveneens de methodiek 'Kleur bekennen bij overprikkeling', 'De gevoelsmeter' en 'Spanningmeter' van Auticomm. Autisme en communicatie in de rode box recht met de hulpmiddelen of ga kijken op de website www.auticomm.nl