Moet ik me anders opstellen ten aanzien van mijn kind met autisme vergeleken met broer(s) en/of zus(sen) als ik iets wil aanleren?

Ja, kinderen met autisme die iets leren, doen dit niet steeds op dezelfde manier als andere kinderen.

Lees meer: Hoe leren kinderen?

We kunnen het gedrag van een kind op 3 manieren beïnvloeden:

  • inwerken op het gedrag (aanleren van vaardigheden)
  • inwerken op de gevolgen
  • inwerken op de situatie.

Kinderen met autisme zien minder het verband tussen hun gedrag en het gevolg. Vandaar dat we bij het aan- of afleren van gedrag bij kinderen met autisme meer focussen op de situatie. Concreter: we passen onszelf en de omgeving aan. Je kan op verschillende niveaus aanpassingen doorvoeren:

Mensen met autisme hebben het moeilijk om informatie te begrijpen en te verwerken. Geschreven taal, pictogrammen, foto’s en voorwerpen worden vaak beter begrepen, omdat het vaste en concrete visuele aanwijzingen zijn. Deze visuele aanwijzingen kunnen hen meer houvast bieden, verhelderen de situatie, verduidelijken wat van hen verwacht wordt en bieden voorspelbaarheid.

In het document Visualiseren en communicatie: hulpmiddelen’ vind je links naar websites met een aanbod pictogrammen, tools om eenvoudig stappenplannen te maken, hulpmiddelen om tijd en praktische vaardigheden te visualiseren, boeken over visualiseren, tools om informatie over je kind te bundelen en technologische communicatiehulpmiddelen.