Werken in het gewone arbeidscircuit is niet haalbaar. Wat zijn de mogelijkheden?

Maatwerkbedrijf

Een maatwerkbedrijf (vroeger: beschutte werkplaats) is een tewerkstellingsplaats voor personen met een arbeidshandicap die willen werken en die tijdelijk of definitief niet in het normaal economisch circuit terecht kunnen. De werknemers krijgen iets meer dan het gewaarborgd minimum maandinkomen.

Sociale werkplaats

Een sociale werkplaats is een tewerkstellingsplaats voor personen die zeer moeilijk of geen werk vinden in het gewone arbeidscircuit. Naast productiviteit is er aandacht voor de specifieke noden van de werknemers. Ze worden begeleid in het ontplooien van hun competenties zowel op technisch als op sociaal vlak.

Arbeidszorg

De arbeidszorg biedt activiteiten aan in een werkomgeving die ofwel op productie ofwel op dienstverlening is gericht. Het gaat om vrijwillig onbetaald werk onder begeleiding. Het recht op uitkering blijft behouden. Er is een arbeidsovereenkomst voor minimum 20 uren arbeidsmatige activiteiten per week, gespreid over minstens 4 dagen per week. De onkosten zoals vervoersonkosten en noodzakelijke uitrusting worden vergoed.

Begeleid werken

Begeleid werk is niet-betaalde arbeid voor personen met een beperking in het gewone arbeidscircuit. Samen met een jobcoach ga je op zoek naar een job op maat, aangepast aan de mogelijkheden, wensen en verlangens. Zodra daar zicht op is, wordt er gezocht  naar een geschikte werkplek en in dialoog met de werkgever wordt bekeken welke taken je uitvoeren. Je wordt op de werkvloer door een jobcoach ondersteunt. De begeleiding wordt geleidelijk aan afgebouwd, maar de jobcoach blijft het wel actief opvolgen.

Vrijwilligerswerk

Mensen met autisme kunnen als vrijwilliger aan de slag. Je kunt je eigen reden hebben om vrijwilligerswerk te doen: een zinvolle vrijetijdsbesteding, werkervaring opdoen om zo je kansen op betaald werkt te vergroten, nieuwe mensen leren kennen of gewoon iets doen wat je graag doet en zo iets waardevols voor jezelf en voor de samenleving doen.

Meer lezen: Vrijwilligers