Kan iemand onder dwang opgenomen worden als hij in crisis is? Wanneer is een gedwongen opname mogelijk? Hoe verloopt een gedwongen opname?

Een gedwongen opname gebeurt in een psychiatrische afdeling en is voor zowel de persoon die wordt opgenomen als zijn persoonlijk netwerk zeer ingrijpend. Hoewel een gedwongen opname een beschermingsmaatregel is, gaat het toch over een vorm van vrijheidsbeperking. De gedwongen opname is dan ook wettelijk geregeld.

Bij wet van 26 juni 1990 zijn er verschillende voorwaarden verbonden aan een gedwongen opname:

  • De persoon is geestesziek.
  • Er is een ernstig gevaar voor de gezondheidstoestand en de veiligheid van de persoon zelf of er is een ernstige bedreiging van het leven of de integriteit van anderen. Het moet gaan om een concreet en actueel risico en niet om een potentieel risico.
  • Er is geen andere geschikte hulpverlening mogelijk. De persoon weigert vrijwillige begeleiding.

Er zijn 2 procedures: de gewone procedure en de spoedprocedure. Bij de gewone procedure wordt een verzoekschrift door de vrederechter of jeugdrechter bij minderjarigen. Er kunnen 10 dagen verlopen tussen het indienen van het verzoekschrift en een opname. De Procureur des Konings beslist over een opname bij de spoedprocedure. De opname kan dan onmiddellijk na het indienen van het verzoekschrift.

Vergeet niet

Een gedwongen opname staat niet garant voor een aangepaste behandeling. De opgenomen persoon kan een voorgestelde behandeling weigeren.

Een gedwongen opname wordt nooit in het bewijs van goed gedrag en zeden vermeld.