Welke financiële tegemoetkomingen worden door de federale overheid toegekend?

Financiële tegemoetkomingen voor kinderen

*'Zorgtoeslag voor kinderen met een specifiek ondersteuningsbehoefte' als je in Vlaanderen woont: een bedrag bovenop het gewone Groeipakket. Meer details in onze informatiefiche of informeer bij de uitbetaler van het Groeipakket waarbij je bent aangesloten.

Financiële tegemoetkomingen voor volwassenen

Sociale en fiscale maatregelen

Personen met een handicap kunnen ook recht hebben op sociale en fiscale maatregelen. Sommige van deze voordelen worden automatisch toegekend anderen vraag je aan. Voor bepaalde maatregelen zijn attesten nodig van de Directie-generaal Personen met een handicap.

Voorbeelden:

Vergeet niet

Aan de tegemoetkomingen zijn bepaalde voorwaarden verbonden: medische voorwaarden, inkomensvoorwaarden, leeftijdsvoorwaarden, … Informatie over de verschillende tegemoetkomingen en bijhorende voorwaarden kan je in de fiches vinden. 

Op de website van DG Personen met een handicap vind je alle informatie over de sociale en fiscale maatregelen.