Discriminatie op het werk, wat zegt de wet?

De wet van 10 mei 2007 verbiedt discriminatie op grond van volgende beschermde criteria: leeftijd, seksuele geaardheid, handicap, geloof of levensbeschouwing, burgerlijke staat, geboorte, vermogen, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, taal, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, een fysieke of genetische eigenschap, en sociale afkomst.

Discriminatie is niet alleen verboden in het kader van de arbeidsbetrekking zelf, maar ook bij werkaanbiedingen en advertenties, tijdens een selectieproces en bij ontslag.

De wet voorziet dat bepalingen die in een arbeidsovereenkomst staan, maar in tegenspraak zijn met de antidiscriminatiewetgeving, ongeldig zijn.

Indien je als werknemer een klacht indient of een rechtszaak opstart op basis van de antidiscriminatiewet dan beschik je over van wettelijke bescherming. Jouw werkgever kan je om die reden niet ontslaan.

Je geniet als klager een voordeel. Jij hoeft niet te bewijzen dat er van discriminatie sprake is, maar de verweerder moet bewijs leveren dat er geen sprake is van discriminatie.