Waar kan ik terecht met een klacht of vragen over mogelijke discriminatie van personen met een handicap op het werk?

Een klacht kan je bij de politie of bij de Procureur des Konings neerleggen. Heb je hulp nodig bij het neerleggen van de klacht of heb je vragen? Neem contact op met het Centrum voor gelijkheid van kansen en racismebestrijding www.diversiteit.be. Je kunt online je klacht of vraag formuleren of bellen naar het gratis nummer 0800/12 800 of mail naar epost@cntr.be.

Je kunt ook terecht bij verenigen voor personen met een handicap voor informatie, doorverwijzing en eventueel juridische ondersteuning of bemiddeling: