Ik bevind me in een conflict met … (een familielid, buur, werkgever, huisbaas). Ik wil het geschil oplossen buiten het gerecht. Wat kan ik doen?

Wil je een rechtszaak vermijden maar lukt het niet om zelf het conflict op te lossen dan kan je bemiddeling aanvragen. Een bemiddelaar zal dan in strikt vertrouwelijke sfeer samen met jou en de andere partij(en) een akkoord dat voor iedereen aanvaardbaar is zoeken. Kom je na bemiddeling tot een akkoord dan kan een rechter dit homologeren zodat het akkoord dezelfde waarde krijgt als een vonnis zodat beide partijen zich aan het akkoord moeten houden.

Soorten bemiddeling

  • Familiale bemiddeling: voor geschillen over een echtscheiding, nalatenschap, samenwonen, ouderschap, generatieconflicten, …
  • Sociale bemiddeling: voor geschillen in verband met ontslag op het werk, arbeidsconflicten, …
  • Burgerlijke zaken en handelszaken: voor geschillen tussen klant en leverancier, buren, arts en patiënt, aandeelhouders, huurder en verhuurder, mede-eigenaars, …

Bemiddeling is in principe niet gratis. De bemiddelaar wordt immers vergoed voor zijn prestaties. De bedragen van het ereloon en de kosten, evenals de betalingsvoorwaarden, worden vooraf vastgelegd. De kosten en ereloon van de bemiddelaar worden proportioneel verdeeld over de partijen. De partijen kunnen wel een andere verdeling overeenkomen.

De federale overheid komt gedeeltelijk of volledig tussen in de kosten van de bemiddeling wanneer je inkomsten ontoereikend zijn en als de bemiddelaar erkend is. Wil je weten of hierop recht hebt? Richt je tot een dienst die eerstelijnsbijstand verleent.

Heb je een verzekering voor rechtsbijstand raadpleeg dan je verzekeraar.

Je kan meer lezen over bemiddeling op de website van de Federale Overheidsdienst Justitie.

Meer lezen over bemiddeling van familiale zaken op de website van Tweehuizen.