Blijven mijn ouders (verhoogde) kinderbijslag ontvangen tijdens de beroepsinschakelingstijd?

Ben je ingeschreven bij de VDAB of ACTIRIS en ben je jonger dan 25 jaar dan krijgen je ouders kinderbijslag of groeipakket. Tenminste, op voorwaarde dat de jongere niet meer dan 240 uur werkt per kwartaal.

Heb je recht op een verhoogde kinderbijslag of zorgtoeslag dan behoud je deze bij een inschrijving als werkzoekende (zelfde voorwaarden als bij gewone kinderbijslag of groeipakket).

Als je 25 jaar of ouder bent heb je geen recht meer op (verhoogde) kinderbijslag of groeipakket.

Vergeet niet

Vind je onmiddellijk nadat je je studies beëindigde werk? Schrijf je dan toch in bij VDAB als werkzoekende. Hierdoor krijgen je ouders onmiddellijk opnieuw kinderbijslag als je werkloos wordt en aan de nodige voorwaarden voldoet.