Waar kan ik terecht voor begeleiding om de ontwikkeling van mijn kind te stimuleren?

Thuisbegeleidingsdienst

De begeleiding is gericht op de totale ontwikkeling van het kind. De begeleiders geven je meer inzicht in de mogelijkheden en beperkingen van jouw kind. Ze gaan samen met jou op zoek naar oplossingen voor je vragen over de opvoeding en de ontwikkeling van jouw kind. De begeleiding gebeurt hoofdzakelijk bij jou thuis.

Centrum voor ambulante revalidatie

Naargelang de resultaten van het multidisciplinair onderzoek wordt een individueel behandelprogramma opgesteld. Deze bestaat uit individuele therapie (logopedie, ergotherapie, psychomotorische therapie, psychotherapie, …) eventueel aangevuld met groepstherapie (bijvoorbeeld om sociale vaardigheden te ontwikkelen) en/of begeleiding voor ouders in groep.

Zelfstandige beroepskrachten

Een zelfstandig psycholoog gespecialiseerd in autisme kan je adviseren en begeleiden om de zelfstandigheid, de sociale vaardigheden, de communicatie, … van jouw kind te ontwikkelen.

Een zelfstandige logopedist kan je ook adviseren en begeleiden op vlak van de ontwikkeling van de communicatie en taal.

Meer lezen: Waar kan mijn kind begeleiding krijgen voor problemen met taalontwikkeling en communicatie?

Bij moeilijkheden op (pscyho-)motorisch vlak kan je beroep doen op een zelfstandige kinesist of psychomotorische therapeut met ervaring met autisme.

Meer lezen: Waar kan mijn kind begeleiding krijgen voor problemen met de (psycho)motorische ontwikkeling?